Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Szklary na dz. o nr ewid 10921

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Szklary na dz. o nr ewid. 1092/1.

Zaplanowany zakres rzeczowy:

Modernizacja drogi dojazdowej na dł. łącznej 125 m i  szer. śr. 2,75 -3,0 m,  w tym utwardzenie drogi na dł. 125 m. Zaplanowano do wykonania nawierzchnię z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Dodatkowo w ramach zadania ujęto wymianę przepustu drogowego, wzmocnienie poboczy kruszywem, a także umocnienie dna i skarp przydrożnego rowu korytkami betonowymi i płytami ażurowymi. Wykonane prace oraz przyjęta technologia mają zapewnić trwałość inwestycji i uchronić ją przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, np. intensywnymi opadami deszczu.

Łączna wartość robót  wyniosła 63 967,07 zł, w tym:

  • dotacja Województwa Podkarpackiego: 44 000,00 złotych;
  • udział własny Gminy: 19 967,07 złotych.

Prace trwały od 26.10.2020 r. do 26.10.2020 r.