Przebudowa drogi k. Walasa w sołectwie Wólka Hyżneńska

W ramach środków sołeckich zrealizowano zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej dz. nr 123 k. Walasa w miejscowości Wólka Hyżneńska, wykonano drogę o nawierzchni betonowej (beton C35/45 W8F150 na kruszywie dolomitowym) o grubości 16 cm na odcinku o długości ok. 140 m.

W ramach prac dokonano utwardzenia drogi o łącznej długości 140,00 m, zakres obejmował:

  • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 300,00 m2
  • nawierzchnia z betonu C35/45  W8F150 grubości 16 cm  – 300,00 m2
  • ręczne plantowanie przy poboczach i rowach – 50,00 m2

Koszt inwestycji wyniósł 37 863,85 zł, w całości pokryty ze środków Funduszu Sołeckiego. . Zadanie zrealizowano w terminie od 16.07.2020 r. do dnia 22.09.2020 r.

Wstecz