UWAGA: Jeśli masz swój pomysł, ale uważasz, że formularz zgłoszeniowy jest dla Ciebie zbyt skomplikowany, opisz ten pomysł swoimi słowami i wyślij na sekretarz@hyzne.pl

Jeśli mają Państwo ciekawy pomysł, chcą zmienić lub uatrakcyjnić przestrzeń w której mieszkacie, ale brak wystarczających środków finansowych uniemożliwia ich realizację, zapraszamy do zgłoszenia propozycji projektu rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2023-2030. Dzięki temu będą mieć Państwo szansę ubiegania się o dofinansowanie swojego pomysłu ze środków unijnych lub zdobycia dodatkowych punktów podczas oceny wniosków dokonywanej przez instytucje ogłaszającą konkurs.

Nabór prowadzony jest w terminie od 8 do 31 sierpnia 2023 roku.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych (ankiet, spotkań), wyznaczony zostały obszar rewitalizacji Hyżne, na którym zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w gminie.

Prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2023-2030.

Prosimy o zaznajomieni się z załączoną do ogłoszenia Informacją o zakresie tematycznym projektów rewitalizacyjnych.

Sposób zgłoszenia projektów:

  • w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej lub dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne, ul. Hyżne 103, 36-024 Hyżne;
  • w formie elektronicznej, korzystając z poniższego linka:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_hyzne_nabor_projektow

Formularz w wersji papierowej można złożyć:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne, ul. Hyżne 103, 36-024 Hyżne (sekretariat);
  • przesłać listem na adres: Urzędu Gminy Hyżne, ul. Hyżne 103, 36-024 Hyżne.

W dniu 17 sierpnia 2023 roku o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej im. Gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem odbędzie się spotkanie warsztatowe na temat projektów jakie można zgłaszać do Gminnego Programu Rewitalizacji – serdecznie zapraszamy wszystkich interesariuszy procesy rewitalizacji!

W załączeniu:

– Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia do Gminnego Programu Rewitalizacji (do wydruku);

– Mapy wyznaczonych podobszarów rewitalizacji;

Informacje dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2023-2030 można uzyskać W urzędzie Gminy Hyżne pod numerem 17 23 045 60 lub pisząc na email: sekretarz@hyzne.pl

UWAGA: Jeśli masz swój pomysł, ale uważasz, że formularz zgłoszeniowy jest dla Ciebie zbyt skomplikowany, opisz ten pomysł swoimi słowami i wyślij na sekretarz@hyzne.pl

Opublikowany przez Opublikowano: 8 sierpnia 12:39, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print