ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne informuje, że XLIX sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 29 grudnia 2022 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Hyżne a osobą fizyczną.
 4. Podęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033.
 6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Hyżne na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2023-2035.
 8. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 9. Sprawy różne.

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:
https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu
i dźwięku: https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

  Opublikowany przez Opublikowano: 22 grudnia 13:45, 2022

  Udostępnij znajomym

  image_pdfimage_print