ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne informuje, że XLIV sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 2 września 2022 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Hyżne oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Hyżne do realizacji projektu pn. „Magic English”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku  z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Magic English” w ramach Programu English Teaching.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 5. Podęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033.
 7. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 8. Sprawy różne.

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:
https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu
i dźwięku: https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

  Opublikowany przez Opublikowano: 30 sierpnia 09:00, 2022

  Udostępnij znajomym

  image_pdfimage_print