ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Gminy Hyżne informuje, że XLIII sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 22 lipca 2022 r. o godz. 12:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wyznaczonego obszaru ochrony siedliskowej, mającego status obszarów sieci Natura 2000 położonych w granicach administracyjnych Gminy Hyżne.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej we wsi Hyżne stanowiącej mienie gminne.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Hyżne na lata 2022- 2025”.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu poprawy gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Hyżne.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na 2022 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033.
  7. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
  8. Sprawy różne.

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:
https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu
i dźwięku: https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

Opublikowany przez Opublikowano: 20 lipca 16:58, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print