ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne informuje, że XLII sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 29 czerwca 2022 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

 1. Debata nad Raportem o stanie Gminy Hyżne za 2021 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Hyżne.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Hyżne za rok 2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Hyżne z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli w oddziałach przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych – zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Hyżne w roku szkolnym 2022/2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Hyżne oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych Gminy Hyżne oraz warunków i zasad korzystania
  z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania bieżącego polegającego na opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Hyżne.
 10. Podęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033.
 12. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 13. Sprawy różne.

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:
https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu
i dźwięku: https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

Opublikowany przez Opublikowano: 24 czerwca 12:58, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print