30 CZERWCA 2022 ROKU UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW!

W lipcu 2021 roku w życie weszły przepisy zobowiązujące każdego właściciela lub zarządcę budynku do złożenia deklaracji o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Kto musi składać deklarację źródeł ciepła i spalania paliw?

Do złożenia deklaracji źródeł ciepła zobowiązany jest każdy właściciel lub zarządca:

  1. budynku jednorodzinnego,
  2. budynku wielorodzinnego,
  3. każdego innego budynku niemieszkalnego (np. biura, garażu, lokalu handlowo-usługowego, szklarni) wyposażonego we własne źródła ciepła.

Gdzie i jak złożyć deklarację źródeł ciepła i spalania paliw?
Deklarację można złożyć na 3 sposoby:

  1. osobiście, w Urzędzie Gminy Hyżne (III piętro, pokój nr 17),
  2. listownie, wysyłając deklarację do Urzędu Gminy Hyżne,
  3. przez Internet, bezpośrednio na stronie CEEB.

Potrzebne dokumenty:

Jedynym dokumentem wymaganym w tej sprawie jest poprawnie wypełniona deklaracja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w formacie PDF:

Kary za niezłożenie deklaracji CEEB
Za niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie grozi kara grzywny.

Deklaracje do pobrania tutaj:

Opublikowany przez Opublikowano: 9 maja 08:34, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print