UTRZYMANIE ROWÓW PRZYDROŻNYCH I MELIORACYJNYCH

Końcem roku 2023 pomimo trudności w znalezieniu wykonawcy udało się nam zrealizować kilka pilnych zadań w zakresie utrzymania rowów przydrożnych i melioracyjnych.

Mamy świadomość, że jest jeszcze wiele zadań w tym zakresie do wykonania i będziemy się je starać w miarę możliwości finansowych realizować.

Wykonawcą był nasz Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem, a poniżej krótka informacja co wykonaliśmy:

  • Remont i umocnienie rowu w sołectwie Brzezówka  k. P. Chochrka. W ramach zadania wykonano umocnienie odcinka rowu o dł. 50 mb z elementów betonowych. Na dnie ułożono korytka ściekowe, natomiast skarpy zabezpieczono płytami ażurowymi. Całkowity koszt zadania wyniósł: 28 995,00 zł, w tym Fundusz Sołecki Brzezówki na 2023 r.: 7 000,00 zł i udział własny Gminy: 21 995,00 zł.
  • Modernizacja odcinka drogi zlokalizowanej na dz. nr 1255 w m. Hyżne. W ramach zadania dokonano demontażu uszkodzonych korytek odprowadzających wodę z pasa drogowego drogi wewnętrznej, zamontowano nowe korytka betonowe oraz uzupełniono pobocza na odcinka o dł. 46 mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 27 997,60 zł.
  • Modernizacja odcinka drogi na Skotnik w m. Hyżne. W ramach zadania wykonano umocnienie odcinka rowu o dł. 30 mb z elementów betonowych, zamontowano nowe korytka betonowe przejezdne wyłapujące napływającą na jezdnie wodę oraz uzupełniono pobocza na odcinka. Całkowity koszt zadania wyniósł 22 992,50 zł.
  • Odmulenie rowu przydrożnego przy drodze wewnętrznej na dz. 703 w m. Szklary. W ramach zadania dokonano  odmulenia odcinka rowu o dł. 82 mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 1886,00 zł.
  • Odmulenie rowu na dz. 738 w m. Szklary (rów melioracyjny k. starej szkoły). W ramach zadania dokonano  odmulenia odcinka rowu o dł. 40 mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 920,00 zł.
Opublikowany przez Opublikowano: 8 lutego 12:51, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print