OBWIESZCZENIE

informacja

WÓJTA GMINY HYŻNE

Wójt Gminy Hyżne, działając na podstawie art. 38 i art. 85  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Hyżne

podaje do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 01.06.2022r., na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„-Rozbudowa drogi wojewódzkiej 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka na odcinku Kielnarowa  – Dylągówka wraz z rozbiórka, budowa, przebudowa niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych”

-„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary oraz drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka w m. Dylągówka wraz z rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych” ,

-„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz wraz z rozbiórka, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”,

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji w Urzędzie Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103, pokój nr 6 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

W dniu 01.06.2022 r. treść decyzji została również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Hyżne na okres 14 dni.

Opublikowany przez Opublikowano: 1 czerwca 11:00, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print