Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) wójt przedstawia radzie gminy do 31 maja raport o stanie gminy za rok poprzedni.

W debacie nad raportem o stanie gminy zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Hyżne.

Zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”.

Sesja Rady Gminy Hyżne na której będzie rozpatrywany Raport odbędzie się 28 czerwca 2024 r. o godz. 9:00.

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w debacie będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Gminy Hyżne w pok. nr 10 (III piętro).

Poniżej znajduje się raport o stanie Gminy Hyżne za rok 2023 oraz formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest również w pok. nr 10 Urzędu Gminy Hyżne.

Opublikowany przez Opublikowano: 7 czerwca 08:47, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print