OGŁOSZENIE

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie przypominam Mieszkańcom, Właścicielom i Użytkownikom gruntów położonych na terenie gminy Hyżne, których nieruchomości graniczą z drogami oraz przez które przebiegają sieci oświetlenia drogowego o obowiązku konserwacji posiadanych drzew i krzewów, poprzez przycinkę koron oraz gałęzi przechodzących przez granicę w pas drogowy, wrastających w przewody, a także przysłaniających oprawy oświetleniowe. Do obowiązków w utrzymaniu nieruchomości w należytym stanie należy również wycinka samosiejek i zakrzaczeń powodujących uszkodzenia pojazdów oraz ograniczenie widoczności, co stwarza zagrożenie w ruchu.

  Jak wynika z informacji Konserwatora oświetlenia drogowego ok. 80% awarii spowodowane jest uszkodzeniami linii przez wrastające w nie gałęzie. Większość  z tych roślin zlokalizowana jest na gruntach prywatnych, i to właśnie niewłaściwe utrzymanie (brak pielęgnacji, corocznej przycinki, itp.) powoduje uszkodzenia.

  W przypadku potrzeby usunięcia drzew, które wymagają uzyskania zezwolenia należy wystąpić z wnioskiem do tutejszego Urzędu.

  Termin uporządkowania nieruchomości poprzez dokonanie przycinek gałęzi i koron drzew ustala się do dnia 15.10.2022 r.

  Z poważaniem

  Wójt Gminy Hyżne

  Bartłomiej Kuchta

  Opublikowany przez Opublikowano: 23 września 10:57, 2022

  Udostępnij znajomym

  image_pdfimage_print