Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem informuje, że przystępuje do realizacji resortowego Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program zapewnia wsparcie dla członków rodzin, opiekunów, którzy muszą podporządkowywać swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we współnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną. Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej będzie uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej
z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu. Należy podkreślić, że wsparcie w formie usługi opieki wytchnieniowej będzie udzielane członkowi rodziny lub opiekunowi osoby niepełnosprawnej w czasie i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne, nie więcej niż określona w Programie liczba godzin.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za udzielone usługi. Przyznaje się je na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy (do 10 listopada 2022r.) określających skalę potrzeb w zakresie realizacji Programu prosi się osoby zainteresowane o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hyżnem telefonicznie – tel. 17 2295003 lub e-mailowy – adres: gops@hyzne.pl  – w terminie do dnia 8 listopada 2022 r.

    Opublikowany przez Opublikowano: 28 października 13:04, 2022

    Udostępnij znajomym

    image_pdfimage_print