Ogłoszenie – sprzedaż drewna

Ogłoszenie – sprzedaż drewna

Wójt Gminy Hyżne ogłasza przetarg – licytację ustną na sprzedaż drzewa opałowego.

Szczegóły sprzedaży:

  1. Ilość oferowanego drewna:

1 szt. drzewa gat. jesion. Drzewo (wywrot) znajduje się na działce gminnej nr 2193 położonej w miejscowości Dylągówka, jest połamane, częściowo leży na działce prywatnej.

  1. Cena wywoławcza:

jesion (drewno opałowe) 250,00 zł brutto za całość (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

  1. Licytacja odbędzie się w dniu 15 marca 2022 o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy Hyżne, pok. 17.
  1. Zrywka, odbiór  i  transport  drzewa  odbywa  się we  własnym  zakresie  w  terminie  do 31 marca 2022
  1. Wpłatę za drzewo należy uiścić przed jego odbiorem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Hyżnem nr 17 9158 1011 2002 2000
    0013 0001
  1. Nabywca za pozyskane drzewo otrzyma fakturę VAT.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania żadnej z ofert, lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Opublikowany przez Opublikowano: 9 marca 09:22, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print