Przedstawiamy Państwu nowe logo Gminy Hyżne.

Logo opracowane zostało wraz z księgą znaków, która jest dokumentem niezbędnym do długoterminowego budowania marki/wizerunku gminy. Księga pozwala ująć w formalne ramy wymagania gminy co do stosowanych kolorów, czcionek, znaków graficznych i zachować spójność przy tworzeniu w przyszłości materiałów promocyjnych, prasowych, komunikacji w socialmediach, znakowaniu ulic, obiektów zabytkowych, przystanków itd. Zawiera ona również alternatywne dopuszczalne formy i kolorystykę logo.

Symbolika nowego logo:

  • Trzy półokręgi ilustrują tunel kolejki wąskotorowej w Szklarach. To najdłuższy i najstarszy taki tunel w Europie. Powstał, podobnie jak kolejka, na początku XX w. i ma długość 602 m. Tunelem biegnie torowisko Przeworskiej Kolei Dojazdowej. Kursuje tu turystyczna kolejka Pogórzanin. Brak domknięcia figur symbolizuje ruch i zmianę – miejsce na kooperację, otwartość na innowacje, inicjatywę i wychodzenie poza ramy.
  • Kolory użyte w znaku nawiązują do hyżneńskiego krajobrazu: wyżynno – pagórkowatej rzeźby terenu (brąz); flory i obszarów chronionych (zieleń); wody – rzek i potoków (błękit). W sposób symboliczny odwołują się do bezpieczeństwa, doświadczenia i tradycji kultywowanych z pokolenia na pokolenie (brąz); natury, ekologii, zdrowia i czystości (zieleń); profesjonalizmu, przedsiębiorczości, nowoczesnych technologii (błękit).
  • Znak graficzny nawiązuje również do symbolu Wi-Fi i ma przekazywać informację o otwarciu gminy na nowoczesne technologie.

Zaznaczamy, że logo gminy funkcjonuje obok głównego i najważniejszego znaku graficznego identyfikującego naszą gminę, jakim jest jej herb.

Opublikowany przez Opublikowano: 31 sierpnia 15:38, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print