ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne informuje, że LVII sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 11 września 2023 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej dotyczącej realizacji programu „Akademia Małych Zdobywców” na terenie województwa podkarpackiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Hyżne.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Hyżnem.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych Gminy Hyżne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Hyżnem na zadanie: „Konserwacja trzech zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego w Hyżnem”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego.
 10. Pojęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Konserwacja trzech zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego w Hyżnem”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 relacji Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary polegająca na budowie drogi dla pieszych w km 60+458 strona lewa i w km 60+454 – 62+170 strona prawa wraz z budową zatok autobusowych w m. Hyżne i Wólka Hyżneńska”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne – dokumentacja”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji Szkoły Podstawowej w Brzezówce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Hyżne.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2023-2035.
 17. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 18. Sprawy różne.

Sesje będzie można oglądać na żywo na portalu mieszkańca w systemie POSIEDZENIA.PL  https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE?action=live oraz na naszym kanale na YouTube  https://www.youtube.com/channel/UCAt-PnZDKi4tsXcp2xNoMPw

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

  Opublikowany przez Opublikowano: 7 września 11:11, 2023

  Udostępnij znajomym

  image_pdfimage_print