Jak wiecie, drogi, wodociąg i kanalizacja to nie wszystko. Aby mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej należy inwestować również w przestrzeń publiczną oraz dbać o budynki komunalne.

Oto szereg inwestycji remontowo-budowlanych oraz projektowych, które zrealizowaliśmy w 2023 roku lub je rozpoczęliśmy:

 • Wymiana centralnego ogrzewania w SP Hyżne – koszt 252 460,38 zł
 • Dostosowanie budynku SP Dylągówka do przepisów p.poż. – koszt 203 496,12 zł
 • Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Hyżnem – koszt 395 114,86 zł
 • Wykonanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa na osuwisko w Hyżnem przy remizie OSP – koszt 178 999,44 zł
 • Wykonanie projektu sali gimnastycznej w Szklarach – koszt 86 000,00 zł.
 • Modernizacja sali i zakup pieca i okapu do OSP w Grzegorzówce – 52 000,00 zł
 • Modernizacja klatki schodowej w budynku OSP Wólka Hyżneńska – koszt 37 999,90 zł,
 • Modernizacja klatki schodowej i kuchni w budynku OSP w Dylągówce – koszt 72 733,31 zł.
 • Modernizacja wnętrz w budynku OSP Szklary – koszt 36 409,90 zł
 • Budowa siłowni plenerowej w Hyżnem – we współpracy ze Stowarzyszeniem Krzewienia Tradycji i Kultury w Hyżnem – koszt 61 967,00 zł
 • Modernizacja budynku komunalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 4260 w m. Hyżne – Stara Mleczarnia – koszt 25 000,00 zł.
 • Remont pomieszczenia w Klubie Strażaka w Nieborowie – koszt 2 973,77 zł.
 • Rozpoczęcie budowy przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku – rozpoczęcie prac projektowych, planowane zakończenie prac budowlanych – koniec roku 2025.
 • Rozpoczęcie zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne (budowa gminnego placu zabaw) – zakończenie prac wiosną 2024.
 • Rewitalizacja Dworku Sikorskiego w Hyżnem – wygrana w wysokości 1 mln zł w ramach konkursu „Nasz Zabytek”, pozyskanie dofinansowania w kwocie 1 340 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, pozyskanie dofinansowanie na prace projektowe w wysokości 150 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 • Rozpoczęcie projektowania windy w budynku Urzędu Gminy
 • Rozpoczęcie projektowania zagospodarowania terenu zielonego wokół zalewu w miejscowości Dylągówka
 • Rozpoczęcie prac projektowych na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Brzezówce
 • Rozpoczęcie prac projektowych na rewitalizację zabytkowej kapliczki w Grzegorzówce

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o każdej z tych inwestycji, zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie opisaliśmy wszystko szczegółowo: https://hyzne.pl/inwestycje/inwestycje-2023/

Opublikowany przez Opublikowano: 20 lutego 13:02, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print