dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka od m. Tyczyn do m. Kielnarowa wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi” i zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna — Rzeszów — Dylągówka na odcinku Kielnarowa – Dylągówka od km około 7+392 do km około 21+214 wraz z odcinkami nawiązania oraz rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, iż na stronie internetowej tut. Zarządu, w zakładce aktualności, pod adresem:

https://www.pzdw.pl/o-nas/aktualnosci/komunikat/budowa-obwodnicy-tyczvna-w-ciagu-dw-878

zamieszczony został projekt budowlany dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 878 Stobierna — Rzeszów — Dylągówka od m. Tyczyn do m. Kielnarowa wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi”;

https://www.pzdw.pl/o-nas/aktualnosci/komunikat/rozbudowa-dw-nr-878-na-odcinku-od-mkielnarowa-do-m-dylagowka

zamieszczony został projekt budowlany dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna — Rzeszów — Dylągówka na odcinku Kielnarowa – Dylągówka od km około 7+392 do km około 21+214 wraz z odcinkami nawiązania oraz rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”

    Opublikowany przez Opublikowano: 17 stycznia 09:12, 2023

    Udostępnij znajomym

    image_pdfimage_print