Wymiana wiat przystankowych

Małe rzeczy często cieszą bardziej. Dlatego w 2022 roku postanowiliśmy spróbować odrobinę zmienić otoczenie przystanków autobusowych.

W ramach inwestycji zostały wymienione wiaty w miejscowości: Hyżne – 2 sztuki, oraz po jednej w Grzegorzówce i Dylągówce. W ramach zadania Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację sieci dróg na terenie Gminy Hyżne realizowanego w ramach  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przewidziano wymianę wiaty przystankowej w Hyżnem przysiółek Nowa Wieś oraz montaż wiaty na nowopowstałej zatoce autobusowej w Dylągówce. Oprócz wiat na przystankach montowane są również kosze na śmieci, ławki oraz stojaki na rowery.

Koszt zamontowanych wiat wraz z robotami towarzyszącymi:

  • Hyżne 2 wiaty przystankowe – kwota 38 476,00 zł brutto – zadanie w całości sfinansowane ze środków własnych.
  • Grzegorzówka –  kwota 11 000,00 zł  brutto, zadanie w całości finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzegorzówka.
  • Dylągówka –  kwota 15 738,00 zł  brutto, zadanie w kwocie 15 000,00 zł sfinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Dylągówka.