Remont i umocnienie rowu w Hyżnem (k. p. Wybraniec)

Realizacja zadania polegała na umocnieniu rowu prefabrykatami betonowymi – korytkami na odcinku o długości ok. 65 m ławie betonowej gr. 10 cm

Łączna wartość robót wyniosła 13 886,70 . Zadanie w całości sfinansowane z Funduszu Soleckiego wsi Hyżne.