Umocnienie rowu Grzegorzówka – Zadział

Realizacja zadania polegała na umocnieniu odcinka rowu o  długości ok. 66 mb prefabrykatami betonowymi. Dno rowu zostało umocnione korytkami betonowymi natomiast skarpy umocniono płytami ażurowymi.

Łączna wartość zadania wyniosła 16 302,00 zł, z czego kwota 14 000,00 zł pochodzi z Funduszu Sołeckiego wsi Grzegorzówka.