Budowa przejścia dla pieszych w Hyżnem wraz z systemem monitoringu

W ramach zadania przeprowadzono roboty drogowe polegające na przebudowie drogi gminnej na odcinku 40 m, w celu podniesienia parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz z dostosowaniem istniejącego chodnika do planowanego przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w Hyżnem. Wymieniono znaki pionowe, wykonano oznakowanie poziome oraz zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dodatkowo na przejściu został zamontowany monitoring. W ramach profilaktyki bezpieczeństwa w szkole zorganizowano zajęcia dla dzieci z zakresu bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych, podczas których dzieci otrzymały opaski odblaskowe.

Całkowity koszt zadania wyniósł 100 445,01 zł, w tym dofinansowanie ze środków rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” w wysokości 99 445,01 zł.