Przebudowa przepustów pod drogami gminnymi w Wólce Hyżneńskiej

W ramach zadania dokonano przebudowy trzech uszkodzonych przepustów w Wólce Hyżneńskiej. Zakres prac obejmował: rozbiórkę nawierzchni bitumicznej, demontaż istniejących kręgów betonowych, montaż rur przepustowych z tworzywa, montaż ścianek betonowych, wykonanie nawierzchni bitumicznej.

Wartość robót wyniosła 26 758,20 zł, w całości sfinansowana z Funduszu Sołeckiego.