Przebudowa drogi wewnętrznej k. Smolińskiego w Hyżnem

Na odcinku drogi o długości ok. 370 mb wykonano prace ziemne oraz umocniono nawierzchnię kruszywem łamanym w celu poprawy przejezdności drogi stanowiącej głównie dojazd do pól.

Łączna wartość robót wyniosła 19 413,00 zł. Zadanie w całości sfinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Hyżne.

 

Wstecz