Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Hyżnem na dz. nr 250

W ramach otrzymanego dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wykonano przebudowę drogi wewnętrznej w Hyżnem na odcinku 75 m długości i 2,5 m szerokości. Wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych wraz z utwardzonymi kruszywem poboczami oraz zamontowano korytka odprowadzające wodę. Droga stanowi dojazd do domów i pól, z której korzystają rolnicy oraz mieszkańcy Hyżnego, a jej wcześniejszy stan zwłaszcza w porze wiosennej znacznie utrudniał przejazd.

Łączna wartość zadania wynosi 55 098,17 zł, w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 44 872,00 złotych i z Funduszu Sołeckiego wsi Hyżne w wysokości 8 000,00 zł.