Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Brzezówce

W ramach zadania przeprowadzono przebudowę starej, niesprawnej instalacji w Szkole Podstawowej. Wymieniono przewody elektryczne, oprawy, gniazda i włączniki. Zamontowano oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, rozdzielnię główną wraz z wyłącznikiem p.poż. i złączem licznikowym.

Całkowity koszt robót wyniósł 18 450,00 zł.

Wstecz