Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wólce Hyżneńskiej na dz. o nr ewid. 123

W ramach otrzymanego dofinasowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dokonano przebudowy drogi na odcinku 87 mb i szerokości 3 m. Wykonano nawierzchnię betonową wraz z utwardzonymi poboczami. W ramach prac przygotowawczych wykonano profilowanie i korytowanie oraz uzupełnienie podbudowy poprzez wbudowanie kruszywa. Droga stanowi połączenie pomiędzy Hyżnem a Wólką Hyżneńską, z której korzystają rolnicy oraz mieszkańcy Hyżnego, a jej wcześniejszy stan zwłaszcza w porze wiosennej znacznie utrudniał przejazd. Wykonana nawierzchnia w technologii betonowej zapewni trwałość na lata.

Łączna wartość zadania wynosi 56 235,31 zł, w tym: dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 40 981,53 zł.