Dokumentacja na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Hyżnem

Zadanie obejmowało wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Hyżnem (obok piekarni) poprzez budowę m.in. obiektów małej architektury, urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej, utwardzeń i ścieżek wraz z infrastrukturą towarzyszącą w dwóch wariantach oraz Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) niezbędnego do ogłoszenia przetargu dla części wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę. Natomiast  dla części niewymagającej uzyskania pozwolenia na budowę wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2022 wykonano również prace ziemne polegające na profilowaniu i wyrównaniu terenu ziemią z dowozu oraz obsianiem trawy, które uporządkowały teren dotychczas nieuporządkowany i zakrzaczony.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 63 960,00, w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 27 417,91 zł.

 

Wstecz