Dokumentacja na budowę przedszkola

W ramach zadania została opracowana koncepcja budowy przedszkola gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w dwóch wariantach z wizualizacją, a także kompleksowy, wielobranżowy Program Funkcjonalno – Użytkowego (PFU). Opracowany program Funkcjonalno – Użytkowy będzie służył do przeprowadzenia czynności przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych  w metodzie „zaprojektuj i wybuduj”.

Łączna wartość zadania to: 29 700,00 zł.