Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G 108453 R Hyżne – Nowa Wieś

Na odcinku drogi o długości ok. 18 mb wykonano przydrożny rów kryty o średnicy fi 400 mm wraz z montażem ścianek czołowych i umocnieniem nawierzchni kruszywem łamanym. Obecnie wykonane prace umożliwią bezpieczne „pokonywanie zakrętu” nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Łączna wartość robót wyniosła 12 000,00 zł. Zadanie w całości finansowane z Funduszu Sołeckiego wsi Hyżne.