1

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA SIĘ DO DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY HYŻNE ZA 2021 ROK

RAPORT O STANIE GMINY HYŻNE ZA ROK 2021 – INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA SIĘ DO DEBATY

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) wójt przedstawia radzie gminy do 31 maja raport o stanie gminy za rok poprzedni.

W debacie nad raportem o stanie gminy zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Hyżne.

Zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „zgłoszenie składa się najpóźniej
w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja
, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”.

Sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 29 czerwca 2022 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103.

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w debacie będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Gminy Hyżne w pok. nr 10 (III piętro).

Poniżej znajduje się raport o stanie Gminy Hyżne za rok 2021 oraz formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest również w pok. nr 10 Urzędu Gminy Hyżne.