Komisje Rady Gminy

KOMISJA DS. SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH

 1. Kołodziej Edward – przewodniczący
 2. Baran Jacek
 3. Bator Stanisław
 4. Jaworski Henryk
 5. Leśniak Dionizy
 6. Majchrowska Anna
 7. Stanowski Łukasz
 8. Ślemp Leszek
 9. Ziarno Jarosław

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Piękoś Karol – przewodniczący
 2. Bator Jan
 3. Kołodziej Edward
 4. Kruła Iwona
 5. Mazurkiewicz Alicja
 6. Pelc Jan
 7. Stanowski Łukasz

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Majchrowska Anna – przewodnicząca
 2. Bator Jan
 3. Jaworski Henryk
 4. Mazurkiewicz Alicja
 5. Pelc Jan
 6. Ślemp Leszek
 7. Ziarno Jarosław
Wstecz