Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2018-08-19 23:50:47

Gmina

Urząd Gminy Hyżne
Hyżne 103, 36-024 Hyżne
tel.: 17 23 045 60, 17 229 50 02
fax: 17 23 045 82, 17 229 50 01
e-mail: gmina@hyzne.pl
NIP: 813-26-41-102

Wójt Gminy Hyżne
Krystyna Wojtyło
tel. 17 23 045 60
e-mail : wojtylo@hyzne.pl

Zastępca Wójta Gminy
Joanna Janina Błońska
tel. 17 23 045 83

Sekretarz Gminy
Krzysztof Wiśniewski
tel. 17 23 045 62
e-mail : sekretarz@hyzne.pl

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Kotarba
e-mail: boguslaw.kotarba@hyzne.pl 
Dyżury w UG Hyżne, pokój nr 10
Czwartek 8:30 - 10:00

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Marlena Pleśniak

Radni