Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2021-04-23 13:47:58

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w  Gminie Hyżne realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie uchwalony Uchwałą Nr XLVII/332/18 Rady Gminy Hyżne z dnia 15 listopada 2018 r.

Aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z póź.zm ).

W oparciu o literaturę dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie, przemocy domowej można wyróżnić rodzaje przemocy:

JAK ZGŁOSIĆ PRZEMOC, JAK UZYSKAĆ POMOC

W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 112) lub Prokuraturę. Tylko szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie i Twoim bliskim ochronę, wszczęcie odpowiednich procedur oraz zabezpieczenie dowodów zdarzenia.

Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem, możesz zgłosić ten fakt do :

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hyżnem-17-22-95-003

2. Komisariatu Policji w Tyczynie - 17-858-33-97

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Hyżne- 17-23-045-67

4. Niebieska Linia- 801-120-002

PRZYDATNE LINKI:

Niebieska Linia www.niebieskalinia.pl

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/ogolne/akty-prawne-z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/obowiazujace-akty-prawne/

POLICJA 997

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

TELEFON ALARMOWY 112