Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2021-10-23 05:01:58

Aktualności

KOMUNIKAT WS. ZAKOŃCZENIA ROBÓT BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W M. WÓLKA HYŻNEŃSKA I HYŻNE

UWAGA!

KOMUNIKAT WS. ZAKOŃCZENIA ROBÓT BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W M. WÓLKA HYŻNEŃSKA I HYŻNE

 

Uprzejmie informujemy, że trwają prace odbiorowe wykonanych robót w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska, część Dylągówki i Hyżnego”.

Ewentualne uwagi co do wykonanych prac (m.in. uszkodzenia dróg, niewłaściwe zagospodarowanie działek, itp.) prosimy zgłaszać do wtorku, tj. 07.09.2021 r. do Urzędu Gminy Hyżne pod numerem telefonu 17 230 45 66 oraz pocztą elektroniczną pod adresami e-mail: urzad@hyzne.pl lub p.fudali@hyzne.pl.

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie nr ewid. działki lub numeru domu obok którego stwierdzono uszkodzenia/usterki wraz z numerem kontaktowym osoby zgłaszającej.

Jednocześnie informujemy, że Wykonawca na zrealizowane prace udzielił gwarancji na okres 8 lat i w przypadku późniejszego ich ujawnienia będą one bieżąco usuwane.

Powstałe w późniejszym czasie usterki prosimy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Gminy Hyżne w celu przekazania ich do usunięcia wykonawcy zadania.