Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2021-06-14 05:29:49

Aktualności

Konsultacje społeczne- aktualizacja LSR

W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanej przez społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu, zapraszamy wszystkich przedstawicieli interesariuszy LSR (samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.

Szczegóły znajdziecie Państwo pod - linkiem