Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2021-10-20 12:29:52

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków LGD Dolina Strugu

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach projektu grantowego realizowanego przez „Lokalną Grupę Działania – Lider Dolina Strugu” pn.

„Lokalne inspiracje. Pobudzenie aktywności młodzieży dla rozwoju Doliny Strugu w oparciu o dziedzictwo i produkty lokalne"

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo pod - linkiem