Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2020-07-13 04:02:42

Aktualności

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów

pochodzących z działalności rolniczej

 

 

Urząd Gminy Hyżne informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie systemu zbierania i  zagospodarowania folii rolniczej i innych odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa  w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych rolników z terenu Gminy Hyżne do składania  informacji o ilości posiadanych odpadów rolniczych, takich jak folie rolnicze i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej, tj. siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz opakowań typu big bag.

Informację należy składać do 29 listopada 2019r. w sekretariacie Urzędu Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103 na załączonym formularzu.

 

Zebrane informacje będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania. Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Hyżne  dofinansowania w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 230 45 74.