Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2021-10-23 04:33:31

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych - Kamil Kędzierski
Kontakt pod adresem e-mail - iod@hyzne.pl