Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2022-01-28 12:10:41

Aktualności

Konsultacje Społeczne Strategii Rozwoju Gminy Hyżne na lata 2021 - 2030

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1057 z późn. zm.), oraz Uchwały nr XXVII/174/17 z dnia 15 lutego 2017 r.

 

zawiadamiam,

 

że w dniach 29.10.2021 r. do 03.12.2021 r. przeprowadzone będą na terenie Gminy Hyżne konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Hyżne na lata 2021-2030”.

Konsultacje będą miały formę:

  1. Badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem ankiet, na formularzu zgłaszania uwag. Formularz wraz z projektem strategii zamieszczony będzie na stronie internetowej Gminy Hyżne, BIP, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Hyżne oraz na sekretariacie urzędu. Opinie i uwagi w formie pisemnej można składać w sekretariacie  w godzinach pracy urzędu, przesłać pocztą na adres urzędu lub elektronicznie na adres: d.beda@hyzne.pl – za pomocą udostępnionego formularza.
  2. Spotkań z mieszkańcami. Zawiadomienia o spotkaniach zamieszczone będą na stronie internetowej Gminy Hyżne, BIP oraz w formie obwieszczeń na terenie Gminy w terminie co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia spotkania.

 

Hyżne, dnia 22.10.2021 r.                                                                                    Bartłomiej Kuchta

                                                                                                                                   Wójt Gminy Hyżne