Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2020-10-21 12:40:30

Aktualności

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z udzieleniem dotacji na jego realizację a także powołania Komisji konkursowej

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Ferenc
Administrator
e-mail: artur.ferenc@hyzne.pl
Data publikacji: 2020-09-15
Wyświetl historię zmian