Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2020-09-24 17:40:39

Aktualności

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Komisji ds. społeczno-gospodarczych zawiadamia, że 11 lutego 2020 r. o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej interesu publicznego w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu „Szkolny Klub Sportowy” na terenie województwa podkarpackiego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hyżne.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Hyżnem.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie Hyżne i nadania jej statutu.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualizacji "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzezówka".
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości nr 2799/19 o pow. 0,1055 ha, położonej w miejscowości Hyżne.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w miejscowości Dylągówka.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2023.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Hyżne.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w miejscowości Szklary wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w  m. Dylągówka”.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 16. Sprawa sprzedaży działki nr 2690/2 lub działki nr 3088/9, położonych w miejscowości Hyżne.
 17. Sprawa sprzedaży działek nr 3161/8 i 3161/9, położonych w miejscowości Hyżne.
 18. Sprawa określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.
 19. Sprawy różne.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 Edward Kołodziej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Aneta Rybka
Redaktor
e-mail: geodezja@hyzne.pl
Data publikacji: 2020-02-07
Wyświetl historię zmian