Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2020-06-02 05:53:53

Aktualności

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

 

XII sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 27 września 2019 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję 2020-2023.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum
  w Hyżnem.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 10454 w km 2+620 – 3+430 wraz z przepustami, oraz drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 3103, 1793, 3093 w km 0+000 – 0+187, wraz z budową chodnika i kładką dla pieszych w miejscowości Hyżne".
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska i Hyżne oraz budowę wodociągu
  w m. Szklary”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2019 rok.
 6. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 7. Sprawy różne.

 

 

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCAt-PnZDKi4tsXcp2xNoMPw

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu i dźwięku:

https://www.hyzne.pl/14-bip/11475-sesje-rady-gminy.html#tresc

 

 

                                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

 

                                                                                                                                                                Bogusław Kotarba

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Aneta Rybka
Redaktor
e-mail: geodezja@hyzne.pl
Data publikacji: 2019-09-20
Wyświetl historię zmian