Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2019-08-24 23:53:28

Aktualności

Zawiadomienie

Wójt Gminy Hyżne zawiadamia, zgodnie z §21 ust. 5 Statutu Sołectwa Grzegorzówka (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019 r. poz. 541), że został sporządzony spis wyborców w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Grzegorzówka, który jest do wglądu w Urzędzie Gminy Hyżne, III piętro, pokój nr 16.

Autor: Bartłomiej Kuchta - Wójt Gminy Hyżne
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Staszczak
Administrator
e-mail: admin@hyzne.pl
Data publikacji: 2019-03-18
Wyświetl historię zmian