Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2019-06-25 16:50:18

Aktualności

Informacja

Przewodniczący Komisji rewizyjnej, Komisji skarg, wniosków i petycji oraz Komisji ds. społeczno-gospodarczych zapraszają na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Hyżne, które odbędzie się 10 stycznia 2019 r. o godzinie 9:00. 

Porządek obrad: 

1. Omówienie projektu budżetu Gminy Hyżne na rok 2019.

2. Wydanie opinii do projektu budżetu.

3. Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jarosław Ziarno
_______________________________________________

Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji

Karol Piękoś
_______________________________________________

Przewodniczący Komisji do spraw społeczno-gospodarczych

Edward Kołodziej
_______________________________________________

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Staszczak
Administrator
e-mail: admin@hyzne.pl
Data publikacji: 2019-01-09
Wyświetl historię zmian