Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2021-11-29 04:09:56

Przetargi

Przebudowa dróg na terenie Gminy Hyżne Zadanie nr 1 "Przebudowa odcinka drogi gminnej na Bembenka" Zadanie nr 2 "Przebudowa odcinka drogi gminnej na Pastwiska w sołectwie Grzegorzówka"

Przebudowa dróg na terenie gminy Hyżne Zadanie nr 1. „Przebudowa odcinka drogi gminnej na Bembenka” Zadanie nr 2. ”Przebudowa odcinka drogi gminnej na Pastwiska w sołectwie Grzegorzówka”

Link do postępowania:

https://pzp.hyzne.pl/#/offer/5d909fe4-4c61-4e8c-8a57-66da4a660420/Parts

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.),

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

Zadanie nr 1. „Przebudowa odcinka drogi gminnej na Bembenka” 65 808,26 zł

Zadanie nr 2. ”Przebudowa odcinka drogi gminnej na Pastwiska w sołectwie Grzegorzówka” 35 090,30 zł

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Paweł Trojanowski
Administrator
e-mail: admin@hyzne.pl
Data publikacji: 2021-05-20
Wyświetl historię zmian