1

ZARZĄDZENIE Nr 118/22 WÓJTA GMINY HYŻNE – W sprawie przyznania dotacji na realizację zadania gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Półkolonia profilaktyczna dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Hyżne”