1

XLV sesja Rady Gminy Hyżne

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne informuje, że XLV sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 23 września 2022 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Szklarach.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/353/22 Rady Gminy Hyżne
  z dnia 2 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2022.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku
  z przeznaczeniem  na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku
  z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy do warunków odpowiadających przepisom PPOŻ”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 1. Podęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na 2022 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033.
 3. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 4. Sprawy różne.

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:
https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu
i dźwięku: https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne