1

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne informuje, że XL sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 21 kwietnia 2022 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne informuje, że XL sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 21 kwietnia 2022 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku,  z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki wod – kan poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Hyżne”.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2022.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2022-2033.

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:
https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu
i dźwięku: https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne