Ogłoszenie – sprzedaż drewna

Ogłoszenie – sprzedaż drzewa

Wójt Gminy Hyżne ogłasza przetarg- licytację ustną na sprzedaż drewna opałowego

Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż drewna opałowego (S4) pochodzącego z porządkowania pasa drogowego drogi gminnej Hyżne Nowa Wieś.
Drewno przeznaczone do sprzedaży znajduje się obok mostu na potoku Tatyna. Szacunkowa ilość drewna- ok. 1,5 mp- (lipa z domieszką wierzby)
Stawka wywoławcza w przetargu nieograniczonym wynosi:

– 184,00 zł brutto za całość (słownie: sto osiemdziesiąt sześć złotych 00/100)

Licytacja odbędzie się w 27 marca 2024 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy Hyżne, pok. 17.

Za drewno należy zapłacić w kasie Urzędu Gminy w Hyżnem przed odbiorem drewna. Nabywca otrzyma fakturę VAT.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                         Bartłomiej Kuchta